De site van Theo is weer online : nu als wordpress, toch nog steeds bij one.com. Er was wel wat regex en python voor nodig om te voorkomen dat alle artikelen met de hand moesten worden bewerkt. Nu zijn ook de bulk van de afbeeldingen goed meegekomen.

https://www.pa0kn.nl/

Voor het testen van de regexps gebruik bemaakt van : https://regex101.com/codegen?language=python

Groet, Edwin