Naast ons hoofdverblijf aan de Donklaan 55 hebben we ook ons buitenverblijf 55A


Hier is deze zomer de eerste proefopstelling voor IoT en duurzame energie gebouwd.
De verbinding met het hoofdverblijf is gerealiseerd met een LoRa zender/ontvanger module. (kleine rode print in het midden) voor de lokale besturingen is gebruik gemaakt van een standaard KlimaTrack zender/ontvanger. (groene print rechts boven) Links boven is de laadstroomregelaar voor het zonnepaneel gemonteerd.

Dit is de output van LoRa zoals die te zien is in ons hoofdverblijf. Blauw is de temperatuur en groen de accuspanning. Aan de ‘bobbels’ in het verloop van de accuspanning is duidelijk te zien wanneer het zonnepaneel de accu gaat laden.Hier is het zonnepaneel, gericht op het zuiden. De verwachting is dat de opbrengst in de koudere jaargetijden te weinig zal zijn om de accuspanning op peil te houden. Daarom kan stroom uit het elektriciteitsnet worden bij gesuppleerd als dat nodig is.