Hierboven staat het, van Arduino tot Zonne-energie. En de V kan nu ook afgevinkt worden, Peer en Hugo, samen met wat dijkgenoten, hebben een vlot gebouwd.

Hier een foto van de proefvaart.

Zondag 26 juni: De Botenparade – Beek en Donk

Omdat ook de langzaamste deelnemers het tempo bij moeten kunnen houden en om het publiek de gelegenheid te geven te genieten van alles wat voorbijkomt, is het een heel laag tempo. De start is bij sluis 6 en de finishplek is het kanaal net voor de Beekse brug, bij het SplasH!! feestterrein. Het betreft een parade, net zoals b.v een carnavalsoptocht. Het is daarom uitdrukkelijk NIET de bedoeling dat men elkaar nat gaat gooien, vaartuigen om gaat gooien, elkaar in gaat halen enz. (heb je dit gelezen Peer?)

Tijdschema:

11.30 uur Bosscheweg wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer. Vanaf dit moment is het mogelijk om vanaf deze weg, ter hoogte van het startpunt bij sluis 6, de vaartuigen te water te laten.


13.00 uur Feesttent op het SplasH!! terrein aan de Dijkstraat gaat open en de activiteiten starten.

14.00 uur Start Botenparade. De Teugelders starten als eerste en geven het vaar tempo aan.

19.00 uur Einde SplasH!! 2016

Hugo liet in een mail weten dat de toegang gratis is.