1Hz-50MHz Crystal Oscillator Five LED Display Frequency Meter Kit

SKU 184055. PIC based. Autoshutdown na 15 seconden. Handig. 6,67 euro.
Kastje in de maak. Basis is er, maten kloppen exact, dus nu verder uitwerken. Hoogte, uitsparingen e.d. Er is gebruik gemaakt van minkowski elementen in OpenScad. Cube met afgeronde hoeken. Code grotendeels geschreven door Edwin.

36 regels OpenScad code. Parametrisch opgebouwd.


Hier alvast het kastje zonder boven en onderkant. Wordt aan gewerkt.
Volgende kastje is ook al in de maak, voor een DDS-generator. Blijkt dat dit ontwerp van dezelfde fabrikant is als van de transistortester, dus kastje is zo aangepast.
Alles zo meteen te vinden op thingiverse….